Friday, February 18, 2011

Konstruk Numerasi

Konstruk 1 :  Keupayaan mengenal pra nombor dan angka
Konstruk 2 :  Keupayaan membilang
Konstruk 3 :   Keupayaan memahami nilai nombor
Konstruk 4 :  Keupayaan membuat seriasi
Konstruk 5 :  Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Konsruk 6 :   Keupayaan menyatakan waktu
Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikamelibatkan mata wang  Malaysian operasi asas
Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek,  jisim objek dan isipadu
Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang 

No comments:

Post a Comment